นโยบายความเป็นส่วนตัว

GCE มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในระบบการจัดการแบตเตอรี่แรงสูงที่ผลิตโดย GCE และผู้ซื้อจะต้องไม่พยายามคัดลอกหรือถอดรหัสผลิตภัณฑ์ของ GCE